Niks. Nou ja. Een beetje.

De Pharma-Reuzen willen ons plat spuiten. Alle kleine kinderen (vroeger was dat gewoon alleen bestemd voor een risicogroep: verslaafde spuitende moeders bijvoorbeeld) moeten in 2012 tegen Hepatitis B worden beschermd. Ook tegen het - in het Westen vrij ongevaarlijke - rotavirus* ( twee dagen diarree) zal straks gevaccineerd worden (GSK en Paul Offit van Merck (kinderarts en patenthouder van Rotateq) staan al te dringen op de stoep bij de EMEA), HPV (Cervarix) is er al voor meisjes (maar straks ook voor jongetjes?), Prevnar voor longontsteking, Hib voor meningitis, er is een enorme overload aan toevoegingen, onder andere aluminium (hersengif), kortom Amerikaanse toestanden waar kinderen als ze 2 jaar zijn al zo'n 35 prikken hebben gehad, soms een stuk of zes op een dag...

Elke griep wordt bijkans tot pandemie verklaard, kinderen zijn nu ook griep-risicogroep, waarbij vreemde stoffen als thiomersal (kwik), squaleen, polysorbaat 80 (shock), neomycine (gehoorschade!) worden toegediend. Waar gaat dat heen?

 

 

*Het vaccin tegen het vrij onschuldige rotavirus heeft een levensgevaarlijke bijwerking: intussusceptie ofwel invaginatie. Het eerste vaccin (Rotashield) van Wyeth Labs (nu Pfizer) werd van de markt gehaald vanwege die bijwerking. Maar Rotarix (GSK) en RotaTeq (Merck) zijn verre van onschuldig. In de VAERS-bestanden van 2009 (adverse reactions vaccines USA) vond ik zo al 72 gevallen van intussusception, waarbij het zo veiligverklaarde RotaTeq van de kinderarts Offit de ranglijst aanvoert...

Bij intussusceptie schuiven delen van de darmpjes van babies inelkaar, zo ongeveer als een telescoop. Dit kan tot een levensbedreigende afsterving van weefsel leiden.

Merck en GSK testten het vaccin in landen als Nicaragua en Mexico. Ook in die testen zien we dit bijverschijnsel terug. Of de mooie ronde cijfers (500 gevallen op 100.000 kinderen) door onafhankelijke instanties zijn gecheckt, is niet bekend.

Een bijkomend nadeel is dat de vaccins, met daarin verzwakt virus, oraal worden toegediend. Besmetting in de wachtkamer, of via familieleden (Ooo, geef Oma eens gauw een kusje...) kan zo dus ook plaatsvinden.

(RotaTeq is not a shot; the vaccine is given by mouth. Your child will receive 3 doses of the vaccine. The first dose is given when your child is 6 to 12 weeks of age, the second dose is given 4 to 10 weeks later, and the third dose is given 4 to 10 weeks after the second dose. The last (third) dose should be given to your child by 32 weeks of the age.)

 

...................................................................................................

 

 

 

 

Vier Japanse babies dood na vaccinatie

Relatie met 8 sterfgevallen in Nederland?

In 2009 stierven negen kinderen in Nederland na vaccinatie. In 8 gevallen was er sprake van het Prevnar-vaccin in combinatie met het HIB-vaccin, dezelfde combinatie die in Japan verdacht wordt.

Na drie sterfgevallen op rij, volgde een uitgebreid onderzoek; er kon geen relatie met de vaccins worden aangetoond.

Uit het jaarverslag over 2009 van het Nat. Vaccinatie Programma blijkt echter dat deze combinatie niet 3 , maar mogelijk 8 kinderen fataal is geworden.

De vraag zou gesteld kunnen worden of bepaalde stoffen in de vaccins in combinatie gevaar op kunnen leveren.

Bij dtp-ipv-hib-hepB + pcv7 (prevnar) gaat het niet alleen om de antigenen, maar ook om toevoegingen als Aluminium hydroxide, Aluminium Phosphate, Bovine Protein, Lactalbumin Hydrolysate, Formaldehyde, Glutaraldhdyde, Monkey Kidney Tissue, Neomycin, 2-Phenoxyethanol (i.p.v. Thiomersal) Polymyxin B, Polysorbate 80, Gist protein, Ammonium sulfate, Soy peptone.

De vraag is of jonge kinderen, (vanaf 2 maanden) dit allemaal wel kunnen verstouwen. In relatie tot het Prevnar-vaccin werden ook meer gevallen van hogere koorts gerapporteerd.

 

Mail on Sunday:

Wakefields study was correct

 

Onze 'battle' met de pro-vaccinators op Huffington Post (meer dan 500 comments) culmineerde in dit opzienbarend nieuws:

in 2022, als de trend, zoals we die zien tot en met 2007, doorzet, is 1 op 22 Amerikaanse jongens autistisch.

Dit is angstaanjagend. Maar denk niet dat dit alleen geldt voor Amerika. In Engeland is het cijfer 1 op de 64. Hoe is hier? We horen het niet. Sterker nog: de autoriteiten geven toe dat ze geen cijfers hebben! De Engelse deskundige Baron-Cohen doet sinds 2008 onderzoek in een aantal regio's (0nder andere in de regio Eindhoven) om na te gaan hoe erg het is. De resultaten laten op zich wachten. Ze hadden er al in 2010 moeten zijn.

 

De discussie over de connectie tussen MMR (BMR) vaccins van Merck en autisme speelt al jaren. Wij (en met ons vele Amerikanen) denken dat die link met vaccins en andere omgevingsfactoren er mogelijk wel is. Binnenkort publiceren wij een PDF over onze bevindingen.

 

 

 

 

Hyde Park London. 1980.

Dat is de tijd waar

Roel Coutinho (1946) van het RIVM

naar terugverlangt . Toen er nog geen Internet was.

De dwazen en zotten, die nu elke dag op 't web zijn vaccinatiecampagnes naar de maan helpen, (Cervarix bijvoorbeeld) zouden toen op een zeepkist zijn geklommen om de wereld luidkeels kond te doen van hun zieleroerselen.

En, gniffelt Coutinho in zichzelf, hun stem zou langzaam wegsterven, voorbijgangers zouden gegeneerd, wegkijkend of schouderophalend doorlopen. Dat waren nogeens tijden.

Maar zonder Internet waren we niet in Washinghton DC in het Hilton geweest waar Dr. Bettie Voordouw van het EMEA eerlijk bekende dat we helemaal niets wisten over het vaccineren van kinderen met griepvaccins. En helemaal niet over geadjuveerde vaccins. Hadden we ook nooit gehoord over squalene en polysorbaat 80. Waren we lekker met z'n allen dom gebleven. Dat willen we toch meneer Coutinho? Dom, dom, vooral dom moeten we blijven.

Maar de man op de foto krijgt eindelijk, na dertig jaar gelijk: The end is at hand.

We maken een einde aan de onwetendheid. Voorgoed als het een beetje meezit.


* Lieten ouders het massaal afweten bij tweede prik?
* Ned. Tijdschr. Geneeskunde: hogere dosis
nauwelijks zinvol
* In USA
geen squalene in griepvaccin.Arthritis? Learning disabilities?
* Polysorbaat 80 (Tween): kans op anafylactische
shock, invloed op reproductie-apparaat.
* Thiomersal in vaccin(
kwik) eigenlijk verboden in Nederland; hersengif.
* Dr. Bettie Voordouw (EMEA): 'We weten helemaal
niets van de effecten op kinderen'

Next:

* Coutinho liet 2x keer prikken, terwijl in augustus 2009 al door klinisch onderzoek in de USA was vastgesteld dat 1x ruim voldoende was (voor volwassenen)

* Coutinho adviseerde als lid van de Gezondheidsraad dat zwangeren vanaf de vierde maand gevaccineerd mochten worden (Focretia met adjuvans!)

In de USA gaf Novartis (fabr. Focretia) in de bijsluiter aan dat er geen onderzoeksgegevens waren met betrekking tot H1N1 en zelfs niet voor het seizoensgriepvaccin. Alleen in overleg met een arts en in dringende gevallen mochten zwangeren gevaccineerd worden.H1N1 zonder adjuvans uiteraard.

* In de USA kregen zwangere vrouwen daarom een nasal spray met daarin een verzwakt virus. Veel veiliger omdat dan geen gevaarlijke stoffen via de placenta het kind kunnen bereiken.

* In de USA kregen zwangeren (en de neonaten) dus geen kwik binnen. Ook kon er geen gevaarlijke allergische reactie optreden met kippe-eiwit dat in elk vaccin zit.

 


De Grote Pandemrix-trial:

.........................................

Nederlandse kleuters

kind van de rekening?

 

Pandemrix. Het is géén toverdrank uit Asterix en Obelisk. Aan de basis stond géén wijze, oude druïde. Wel zien wij in de verte vaag in 't zonlicht een gouden snoeimes schitteren.


Pandemrix, een op kinderen nauwelijks getest geadjuveerd griepvaccin van GlaxoSmithKline (GSK), kon dankzij de welwillende medewerking van de Europeanen uitgeprobeerd worden op miljoenen kids van 6 maanden en ouder.


First and foremost, there is no reason to worry about squalene because it simply is not present in vaccines in the US. According to Patricia El-Hinnawy, a spokesperson for the US Food and Drug Administration: "There is no squalene in any FDA-approved vaccine in the US. There is no squalene in any kind of seasonal flu vaccine or in the H1N1 vaccine."


While the government has an
adjuvant on hand, at the moment there are no plans to use it. "Based on the current flu we're seeing, we have no intention of using it," says Gretchen Michael, a spokesperson at the U.S. Department of Health and Human Services.


De Amerikanen zijn huiverig voor squalene. Het is een niet door de FDA toegelaten stof. Ze hadden wel de adjuvants gekocht, maar hielden de toevoeging aan het vaccin achter de hand. Voor het geval de varkensgriep-pandemie écht uit zou breken. Die kwam niet. Netzomin als de vogelgriep-pandemie, slechts een paar maanden eerder.


Squalene is een -naar men zegt een supergezonde -stof uit haaienlever (de Samedawa of Allesgenezer wordt gebruikt tegen kwalen van constipatie tot kanker; in China vind je de voordelen van haaienleverolie in het oeroude boek Honzukomuko)- maar als je het injecteert, gebeuren er rare dingen.

Squalene zit in ons bloed, (zo'n 250 parts per million), maar als daar in verhouding opeens een heleboel bijkomt, slaat het immuunsysteem op hol. Moet dat dan? Ja dat moet, domoor.


Want een belangrijk argument - niet genoemd door de fabrikanten die Focretia en Pandemrix van squalene voorzien - heeft te maken met de gouden snoeimessen van GSK en Novartis: Als je meer winst wil maken, moet je flink in de kosten snijden. Je hebt immers met squalene veel minder inactief virusmateriaal nodig om een grotere immuunreactie te bewerkstelligen. Dat scheelt een factor 24. En als je iedereen mag vaccineren, dus ook de kinderen, gaat ook nog het aantal doses fors omhoog. Tel uit je winst! De strategie is dus duidelijk: meer prikken, jonger beginnen. En elk seizoen! Wow!


(De fabrikanten vertellen natuurlijk overal het verhaal dat je, in het geval van een pandemie, sneller over veel meer doses kunt beschikken).


Squalene, geinjecteerd in ratjes, in grotere hoeveelheden dan aanwezig in een vaccin, laat arthritis-achtige, auto-immuun klachten zien.
Daarnaast zit in Pandemrix thiomersal, een van kwik afgeleide ontsmetter en Polysorbaat 80, een verdachte stabilizer.

Al in 2005 waren voormalig minister Hoogervorst van VWS en álle Tweede Kamerleden op de hoogte van het feit dat Thiomersal in Nederland een ongewenste toevoeging is.
De volgende brief dd 20-12- 2005, verstuurd door minister Hoogervorst aan de Tweede Kamer - spreekt daarover duidelijke taal:


"Het is juist dat de vaccins die in Nederland gebruikt worden voor de jaarlijkse influenzacampagne sinds 2004 geen Thiomersal meer bevatten. De reden om Thiomersal uit vaccins te weren is niet geweest bijwerkingen te voorkomen, maar om het lichaam niet onnodig met kwik te belasten. Ook de in Nederland voor het Rijksvaccinatieprogramma gebruikte vaccin(s) bevatten geen Thiomersal.

Het verdwijnen van Thiomersal uit de influenzavaccins is min of meer stilzwijgend gebeurd. Wel is het in de bijsluiters bij de betreffende producten te lezen als ze Thiomersal bevatten. De vaccinatiecampagne voor dit jaar heeft inmiddels al plaatsgevonden zodat het actief informeren van huisartsen over de afwezigheid van Thiomersal mijns inziens niet zinvol meer is. Wel zal ik de betrokkenen verzoeken om dit punt in de campagne van volgend jaar mee te nemen."

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


H. Hoogervorst


(Nu zit het er dus wel weer in; in de USA en elders zijn diverse actiegroepen in de weer die thiomersal in verband brengen met autisme. Ze zouden ook eens naar aluminiumhydroxide, een ander hersen(alzheimer)gif, moeten kijken. Eveneens veelvuldig toegevoegd aan vaccins. Sommige mensen krijgen al vanaf hun 40ste jaar de jaarlijkse griepprik, dus als je 75 bent ...)

Ook bevat Pandemrix polysorbaat 80, ofwel Tween, waarvan vastgesteld is dat het een anafylactische reactie (shock die kan leiden tot de dood) teweeg kan brengen.


A study published in December, 2005 discovered that Tween80 can cause anaphylaxis, a sometimes fatal reaction characterized by a sharp drop in blood pressure, hives, and breathing difficulties. Researchers concluded that the severe reaction was not a typical allergic response characterized by the combination of IgE antibodies and the release of histamines; it was caused by a serious disruption that had occurred within the immune system.


Uit de Lareb-bijwerkingen-database:


Meldingen van bijwerkingen op Pandemrix


Bij het vaccineren van kinderen uit de leeftijdsgroep 6 maanden tot en met 4 jaar wordt het vaccin Pandemrix gebruikt. Tot op heden ontving Lareb 4489 meldingen op dit vaccin. Hieronder bevonden zich 69 meldingen die betrekking hebben op (kortdurende) observatie in een ziekenhuis of ziekenhuisopname.

Lareb ontving vier meldingen van een anafylactische reactie na vaccinatie met Pandemrix.

Alle patiënten zijn hersteld. Een patiënt werd ter observatie 24 uur in hetziekenhuis opgenomen.

In 77 gevallen zijn convulsies (waarvan 59 koortsstuipen) gemeld; in 38 gevallen gaf dit aanleiding tot observatie in het ziekenhuis, 27 maal betrof dit een koortsstuip. Voor zover bekend zijn alle kinderen hersteld.

En dan lees je in de Libelle van eind januari 2011 (cover "Moeten we ons zorgen maken over de Mexicaanse griep?) dat er in het vaccin helemaal geen schadelijke stoffen meer zitten. Vroeger wel dus?


De duizelingwekkende bijwerkingen-piek is afkomstig van Pandemrix, het nauwelijks geteste vaccin met de verdachte toevoegingen.


Lieten ouders het bij de tweede prik
massaal afweten?


EMEA waarschuwde voor heviger bijwerkingen bij de tweede prik dan was verwacht


 

De grafiek van Lareb laat duidelijk zien dat veel ouders hun kinderen niet nog een keer wilden blootstellen aan de tweede prik. Volgens EMEA zouden de bijwerkingen bij de tweede prik immers heviger zijn. We zien echter rond 21 december, als de voorgeschreven drie weken durende interval achter de rug is, beslist geen duizelingwekkende hoge piek zoals rond 23 november 2009 het geval was, toen duizenden kinderen naar Rai, Ahoy en talloze sporthallen togen om geprikt te worden.


De ouders met een gezonde dosis wantrouwen, hadden het waarschijnlijk bij het rechte eind.


Het Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde meldt immers dat verhoging van de dosis nauwelijks effect sorteert.
Onlangs werd een Nederlands gerandomiseerd onderzoek
gepubliceerd naar het effect van dosisverhoging van
het antigeen van het influenzavaccin bij verpleeghuis-patiënten.
Het aantal patiënten dat moest worden
gevaccineerd met een 30-µg-dosis om 1 extra persoon
tegen influenza te beschermen bedroeg 15 in vergelijking
met de gangbare 15-µg-dosis. Ter vergelijking: dit zogenaamde
number needed to vaccinate was 4 voor de vaccinatie
met een 15-µg-dosis ten opzichte van geen vaccinatie.

NED TIJDSCHR GENEESKD. 2009;153:A902

 

Het Yolanthe & Wesley-offensief


In het draaiboek bij de Nieuwe Influenza worden ook tips gegeven om vooral de adolescenten te bereiken en om de antiprik-lobby (sic) te neutraliseren. Facebook, Hyves en Twitter dienen te worden ingezet, lage opkomstpercentages mogen niet uitvergroot worden in de media, onrust moet worden voorkomen.
De inzet van BN-ers als Yolanthe & Wesley Sneijders kan zelfs worden overwogen…


De 'organisatoren' van het prikfestijn zien kennelijk het liefst een golvende, deinende massa die zich in schokkende, bijkans peristaltische bewegingen, onder luid gezang, tromgeroffel en klaroengeschal een weg baant naar RAI-gebouw, Jaarbeurshallen en Ahoy , om oog in oog met hun idolen de bovenarm te ontbloten…

 

 

De realiteit is minder opwindend en geeft geen aanleiding tot een extatisch verlopende house, dance - of tranceparty.

Wij vliegen naar Washington om ons oor te luisteren te leggen bij de FDA. De vogelgriep waart rond in Azie en de FDA heeft diverse adviseurs, waaronder die van GSK, gevraagd hun visie te geven op het mogelijk naderend onheil, de vogelgrieppandemie. Ook aanwezig is Dr. Bettie Voordouw, de Nederlandse afgevaardigde.

 


Het is 19 february, 2009, de tweede dag van de Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee Meeting.

 

 

Hilton Washington DC- Bettie Voordouw:

"What I would like to talk about is, first of all, very shortly, to say something about the European regulatory environment and then say something about seasonal influenza vaccines and how we apply those requirements for pre-pandemic influenza vaccines. I would like to stress in both cases what that might mean for pediatric populations (kinderen) and what it doesn't mean for pediatric populations. Finally, I would like to say what we really don't know.
The pictures on the right have nothing to do with the presentation, but give you some flavor of the Netherlands, where I come from. (Bettie laat een paar dia's zien van molens, tulpen en klompen.)

But in the EU, contrary to other regions of the world, we request a seasonal immunogenicity trial for every vaccine that's licensed. That means that every manufacturer has to do a clinical study, an immunogenicity study, in 50 healthy adults and 50 healthy adult elderly, to support the new formulation.
It's important to note that there are no validated criteria for children. These studies are also done only in healthy individuals over 18. We have no validated criteria for children at all.

(…)

Very important, there is no license for adjuvants in influenza vaccines in children.

I must say here that in Europe all the seasonal influenza vaccines have licenses for use in children. So it's different from here. But none of them has a license for adjuvanted vaccines, and none of them has any experience in children.

(…)

Is it acceptable to extrapolate data to children? It's evident from everything we have heard before that data in children are needed. Yesterday it became apparent; it was very clear from the discussions there that data in children are needed and appropriate influenza vaccines for children are needed. But it's very difficult to make the assumption that you can extrapolate seasonal data or pre-pandemic data to the use in children, because children are not young adults. They are immunologically more naïve, but maybe not for the pandemic strains. In theory, from our perspective, they might be the best model for serological assessment of pandemic strains, if you would reconsider your thoughts.
(Ze zijn jong en nog niet bedorven door allerlei oude virussen… red. )

As I said, it's inevitable that data on children are needed:
* As we have heard several times now, there is a difference in disease burden.
* There are differences in clinical characteristics of the disease.
* There is a difference in predictive benefit or assumed benefit.
* It's likely that immunological response will be different in children.
* We do not have any dose-response data for influenza vaccines in children, also with the seasonal vaccines.
* We have no long-term safety data in children, also for the seasonal vaccines.
* We also don't have them on the adjuvanted influenza vaccines.


We have M59 and ASO3 (vaccins with adjuvants, Ed.), and we have a whole virion cell culture-based - whole virion vaccine - licensed in the EU as pandemic vaccines, and we have a few in procedure at this moment.
Furthermore, we have one licensed pre-pandemic vaccine, and again we have a few in procedure. We have several at the stage of scientific advisers pre-submission.


It's very important that none of those licensed vaccines are licensed with pediatric data. There are no data in children in any of those dossiers. It's interesting, because the guidelines for the pre-pandemic dossier said that those data had to be there. But they are not.

We have very limited expectations for these vaccines. This is for pre-pandemic vaccines. We ask for adults from 18 to 60 years old. They have to exclude rare events. They are defined by an incidence of less than 1 in 1,000 vaccinated. That comes up with a sample size of about 3,000 vaccinated subjects with the pre-pandemic formulation. For specific age groups or specific risk groups, the uncommon drug reactions have to be excluded, which means a sample size of about 300 individuals. As I already said, we still don't have the data in children.

There are no data yet from pandemic or pre-pandemic licensed vaccines, but we also know that pre-pandemic trials have ethical limitations.
As you are here, we have also struggled with how to go forward. Maybe some of you know this picture, but maybe you don't. At this moment, many of us - and I know the picture, so I know what to look for - see a lot of white and black, but I hope that at a certain point we will see that there is a Dalmatian dog walking towards a tree in the snow.

(…)

What we need is a pediatric plan for seasonal vaccines to establish the right dose and the number of injections. For that right dose and for those numbers of injections, we have to establish the efficacy and hopefully the correlates of protection, because that's what it's all about, and to use that information to get criteria for immunoprotection in children for seasonal vaccines, and not for pandemic or pre-pandemic vaccines.

Further on, if we do the trials for pre-pandemic vaccines, we use those same pediatric criteria, considering the fact that those criteria are established based mainly on a non-adjuvanted influenza vaccine. The same holds for adults and elderly. But at least we have something in hand, and now we have nothing in hand.

But for the EU perspective, at this moment, we are focusing on pre-pandemic and pandemic vaccines, but relying on the seasonal vaccines to pave the way. It may be too late, but we have had seven years of opportunity that we didn't take.

DR. MODLIN (Chair): Thanks, Dr. Voordouw.
We do have some time for questions. It was a very clear and informative presentation. Let's see if there are questions from the committee or anyone else, for that matter.


(No response)


I guess your presentation was so clear, there are none. So thank you very, very much. We certainly appreciate it.

 

Mevrouw Voordouw was heel helder. En goudeerlijk. Wie zegt dat iedereen in dit wereldje liegt? Ze vertelde eigenlijk dat de EU met de handen in het haar zat, omdat men geen gegevens over kinderen en griepvaccins had. Ze hoopte met seizoensgriepvaccinaties de weg te plaveien naar pre-pandemische en pandemische vaccins. Gelukkig voor haar brak toen de Mexicaanse griep uit. De trial kon dus beginnen, want bij een pandemie is alles geoorloofd. Ook als je, zoals Dr. Vaughn van GSK even later vertelde, maar 300 Spaanse kinderen hebt kunnen testen op vaccins met adjuvants (toevoegingen).


DR. VAUGHN: Good morning. Thank you for this opportunity to present GSK data for children who have received adjuvanted H5N1 vaccines and to provide a rationale for continued testing in children.
I hope you will understand that it's a little bit awkward for manufacturers to be presenting data on clinical trials in children so that you can decide if it's appropriate to conduct clinical trials in children. But we will do the best we can.
My presentation will touch on the following:

We will want to vaccinate children during the next pandemic, as outlined in this guidance document from HHS. (Dept. of Health and Human Services, ed.) However, the next pandemic could occur very quickly, with little time to test vaccines in children.


There will be another influenza pandemic. We do not know when, we do not know the subtype, and we do know the severity.
While we do not know which subtype of influenza A virus will cause the next pandemic, the current concern is H5N1, obviously, the reason for this meeting today.
(…)

This vaccine has been licensed in Europe, registered as Pandemrix, as a mockup vaccine (proefmodel) for use during a pandemic, and Prepandrix for pre-pandemic use.

The potency of this vaccine comes from the adjuvant ASO3, which results in an antigen-sparing vaccine, at least 24-fold. This means that rather than using 90 µg of antigen only twice, we can use 3.8 µg of antigen. In theory, this could take the current 12.2 million courses of vaccine reported by Secretary Leavitt to be present in the U.S. stockpile as of September 2008 and extend that to 292 million courses of vaccine, approaching the population of the United States.

While there is a large safety experience with inactivated split influenza antigens in children 6 months of age and older, there is currently very limited pediatric safety experience using the ASO3 adjuvant. European regulatory authorities, as we heard this morning, have determined that these vaccines should be evaluated in children, including infants, and should include an evaluation of the effectiveness of boosting.


GSK conducted a preliminary study, under U.S. IND, in 405 children aged 3 to 9 years. This was conducted in in 405 children aged 3 to 9 years. This was conducted in Spain in 2007 and 2008. The virus antigen used was A/Vietnam, a clade 1 virus. Each formulation -- and there were three -- was first tested in children 6 to 9 years of age and then, in consultation with an independent data-monitoring committee, or IDMC, also tested in children 3 to 5 years of age. By the end of the trial, 300 children had received H5N1 vaccine, D-Pan, and 105 children had received two doses of Fluarix as an active control.

Subjects are much more likely to complain of injection-site pain with this adjuvanted vaccine.
For children 6 to 9 years of age who received D-Pan, 86 percent complained of injection-site pain, compared to 67 percent of subjects who received Fluarix. In the 3- to 5-year-old children, 61 percent complained of injection-site pain compared to 39 percent of those who received Fluarix in that age group.

There is the opportunity, if the studies are conducted in advance of a pandemic, to demonstrate that the vaccine is immunogenic in children, and therefore potentially protective. It gives us an opportunity to identify a proper dose. Also it reduces the risks associated with exposure to an untried pandemic vaccine. If we are talking about 61 days to the peak of the pandemic, we will want to vaccinate very quickly once the pandemic is declared, perhaps unless less than ideal circumstances.
(…)


* First, children in the United States will be among the first to receive pandemic vaccines, in agreement with the HHS pandemic plan.
* Second, a conventional inactivated antigen approach may not meet the public health needs.
* There are potential benefits to the use of adjuvanted vaccines to address a pandemic. These include enhanced cross-protection, enhanced priming of immunity, and, because of antigen-sparing, the ability to rapidly deliver to all U.S. citizens, including children, vaccine.

DR. VAUGHN: There was grade 3 fever in a Fluarix recipient or two. I believe that is 39 degrees or higher. No fever over 39 degrees among D-Pan recipients. It looks like there was one in the 3- to 5-year-old age group.

DR. MODLIN: Dr. Debold?


DR. DEBOLD: The adjuvant, ASO3, would be new to the United States. It's something that we haven't used in vaccines here. I understand that it contains squalene.


DR. VAUGHN: Yes.


DR. DEBOLD: And I understand that one of the concerns with those products is the potential for autoimmune illnesses, responses. This was, as I understand it from reading the documents that were provided to us, a relatively small study in children. To have one child out of about 100 with autoimmune hepatitis is something that I find concerning.


Can you talk a little bit about preclinical-trial information about this adjuvant, the extent to which you actually have experience with it in children?

(Dr. Vaughn zei dat het kind met verhoogde leverenzymen dat al had voor de vaccinatie. Toch 'mocht' het meedoen. De situatie werd er na de vaccinatie niet beter op. De vraag is hoe GSK in Spanje 300 kinderen wist te vinden, en hun ouders, die bereid waren mee te doen aan deze trial.)

DR. GELLIN: We spent most of yesterday talking about how to make better vaccines to provide better cross-protection for seasonal flu. Given what you have here with your adjuvant, can you comment about the company's plans to use an adjuvant for seasonal flu? I guess you have already told us that this is the body of information in children, but you might want to tell us some more about these plans if they are to introduce that product and what the development plans would be, particularly to bring a product like that down to younger children.


DR. VAUGHN: Yes, the company does have plans to utilize the ASO3 adjuvant with seasonal antigens. There is a trial under way now in 43,000 elderly to look at that age group, and also plans to look at children, where the adjuvant may provide benefit or children don't respond so well to antigen alone.

(...)
DR. VAUGHN: GSK is sensitive to the issue, the concern about autoimmune with new adjuvant systems, such as this one. We have come to agreement with CBER on a list of
adverse events of special interest, many of which are presumed to be immune-mediated. Some are not, but many are. We are actively looking for those types of cases, not only in the Q-Pan program, but the D-Pan program and other programs that are using ASO3, such as the efficacy study in the elderly that's under that I just mentioned. Not surprisingly, we are finding some cases on this list.

In the context of adjuvant systems, like we have done for the ASO for adjuvant, we are looking at the mode of action in the sense of the adjuvant does in the immune system. In light of rare events -- because that's what we are talking about here -- there is no recognized animal model that can help you with that. So basically the best way to progress on that is from these two studies and establish as best as is possible the mechanism of action of the adjuvant on the innate immune response, as well as the adaptive.

DR. MODLIN: Thank you. I basically heard you say that there is no recognized animal models to study human autoimmunity.


PARTICIPANT: Yes.

 

Inderdaad, je kunt Squalene, Polysorbaat 80 en Thiomersal niet goed testen op nijntjes, cavia's of witte muizen.

Daar heb je echte

mensen en stoere kids voor nodig.

De pandemie-scenario's lagen klaar. Zowel in de USA als in Europa zouden ze -als er sprake was van een pandemie- iedereen inenten. Ook, en als eerste, de kinderen. Want die verspreiden het virus het snelst. Gelukkig voor GSK en Novartis kwam er even later een piepklein pandemietje aan. Viroloog en WHO-adviseur Ab Osterhaus had er al in Nature voor gewaarschuwd: er konden wel 20 miljoen mensen aan de Mexicaanse(varkens)griep overlijden. Osterhuis is adviseur van diverse vaccinfabrikanten.

Ab Osterhaus heeft in Parijs de Grand Prix scientific 2007 van de Fondation Louis D. ontvangen. Osterhaus is met de wetenschapsprijs onderscheiden wegens zijn onderzoek op het gebied van infectieziekten die overdraagbaar zijn van dieren op mens. De prijs van 750.000 euro deelt hij met de Britse onderzoeker John J.Skehel.

Hij is ook adviseur van Solvay die in Weesp begint met een nieuwe werkwijze om vaccins te maken via dierlijke cellen. Dat zou beter en sneller gaan dan het kweken van virussen in eieren, zoals nu het geval is.

Osterhaus heeft als viroloog een bv opgezet als spin-off bij de Erasmus Universiteit en bezit nog tien procent van de aandelen. Voordouw studeerde ook aan het Erasmus. De man van Voordouw werkt bij farmareus Pfizer, maar zit niet in vaccins. Osterhaus werkte 16 jaar bij het RIVM, de club van Coutinho.

It's a small world after all

 

Solvay Biologicals will be among the first to go into large-scale production, with a new cell-culture manufacturing facility in the Netherlands expected to begin producing vaccine in the near future. The company's cell-culture plant will provide greater production capacity and allow for a quicker response in the event of a pandemie.

Iedereen is er klaar voor. De vaccinfabrikanten staan in de startblokken. Jong en oud zal er aan moeten geloven.

Griep moet. Elk najaar, vaste prik.

Graag of niet.

Gelukkig kunnen we nog (wel) kiezen.

................................................................................................

 

Hypothyroidisme en vasculitis (Wegener) mogelijke bijwerkingen vaccineren

 

Als je gaat googlen op 'vaccin en inenten' kom je gegarandeerd terecht op de site van 'De vrolijke viervoeter'. Inderdaad onze vrolijke viervoeter lijkt veel op 't baasje. Afgezien van 'staartjagen en flankbijten' vertonen wij dezelfde reacties na vaccinatie. Alleen: we praten er kennelijk makkelijker over als het over honden gaat.

Dan zegt de gerenommeerde dierenarts Jean Dodds gewoon rechttoe-rechtaan dat vaccineren de oorzaak kan zijn van hypothyroidisme, het slecht functioneren van de schildklier. Maar ook vasculitis, onstekingen van de bloedvatwanden, behoren tot de bijwerkingen.

Hieronder een rijtje bijwerkingen bij honden en daarna een aantal, zoals we die vonden bij mensen in een insert van Novartis:

Aandoeningen en auto-immuunziekten die veelvuldig ontstaan als gevolg van vaccineren bij

honden:


· Hashimoto's thyroïditis (chronische schildklierontsteking die vooral bij teven voorkomt)
· Ziekte van Addison (bijnierschorsaandoening)
· Reumatoïde artritis
· Lupus erythematosus ofwel SLE ('wegvretende' ziekte van de huid en/of ingewanden)
· Idiopathische Trombocytopenie Purpura (verlaagd aantal bloedplaatjes)
· Haemolytische anemie (afbraak van rode bloedlichaampjes)
· Chronische Actieve Hepatitis
· Diabetes mellitus
· Hypogonadisme (onvoldoende functie van de geslachtsklieren en gestoorde seksualiteit)
· Myasthenia Gravis (ernstige spierzwakte met op verlamming lijkende verschijnselen)
· Pemphigus (auto-immune huidziekte die gepaard gaat met grote blazen)
· Alopecia (haaruitval)
· Glomerulonefritis (ziekte van Bright, ontstoken glomeruli in de nierschors)
· Hypoparathyroïdisme (ziekte van Gull, onvoldoende productie van het schildklierhormoon)
· Diverse neurologische aandoeningen
· Uveïtis (ontsteking iris) en andere immunologische oogziekten

Novartis/mensen

* Local injection site reactions (including pain, pain limiting limb movement, redness, swelling, warmth, ecchymosis, induration), hot flashes/flushes; chills; fever; malaise; shivering; fatigue; asthenia; facial edema.
* Immune system disorders: Hypersensitivity reactions (including throat and/or mouth edema). In rare cases, hypersensitivity reactions have lead to anaphylactic shock and death.
*Cardiovascular disorders:
Vasculitis (in rare cases with transient renal (nieren) involvement), syncope shortly after vaccination.
*Digestive disorders: Diarrhea; nausea; vomiting; abdominal pain.
*Blood and lymphatic disorders: Local lymphadenopathy; transient thrombocytopenia.
*Metabolic and nutritional disorders: Loss of appetite.
*Musculoskeletal: Arthralgia; myalgia; myasthenia.
*Nervous system disorders: Headache; dizziness; neuralgia; paraesthesia; confusion; febrile convulsions; Guillain-Barré Syndrome; myelitis (including encephalomyelitis and transverse myelitis); neuropathy (including neuritis); paralysis (including Bell's Palsy).
*Respiratory disorders: Dyspnea; chest pain; cough; pharyngitis; rhinitis.
*Skin and appendages: Stevens-Johnson syndrome; sweating; pruritus; urticaria; rash (including non-specific, maculopapular, and vesiculobulbous).

Merkwaardig is dat Novartis hypothyroidisme niet noemt. Daar kan een verklaring voor zijn. Hypothyroidisme kan een auto-immuunreactie als oorzaak hebben. En het optreden van deze kwaal zal niet direct na vaccinatie plaatshebben.

Er kan ook een andere reden zijn. Hypothyroidisme kan rechtstreeks in verband worden gebracht met het kippe-eiwit (ovalbumine) dat zich altijd in vaccins bevindt (als het om virussen gaat, tenminste). Influenza-virussen werden de laatste vijftig jaar in eieren gekweekt, en pas sinds kort bestaat er een mogelijkheid de virussen in cel-culturen te vermenigvuldigen.

Het gevaar van de voortschrijdende wetenschap is dat oud onderzoek in 't vergeetboek raakt. Jonge wetenschappers lijken alleen in de weer te zijn met processen op DNA-niveau, voor een normaal mens volstrekt onbegrijpelijke materie. Zie hieronder:

A Complex Deoxyribonucleic Acid Response Element in the Rat Ca2/Calmodulin-Dependent Protein Kinase IV Gene 5-Flanking Region Mediates Thyroid Hormone Induction and Chicken Ovalbumin Upstream Promoter Transcription Factor 1 Repression
YAN-YUN LIU AND GREGORY A. BRENT
Molecular Endocrinology Laboratory, Veterans Affairs Greater Los Angeles Healthcare.

Nee dan een onderzoek uit 1963. Daar worden er geen doekjes om gewonden: kippe-eiwit kan thyroiditis veroorzaken! In Guinese biggetjes weliswaar, maar toch.

 

 

Het kan best zijn dat je de grote lijnen uit het oog verliest, als je steeds maar op moleculair niveau aan 't werk bent. Dan weet je ook niet meer van 't bestaan van de arts Zeek (1948).

Hypersensitiviteitsvasculitis
De arts Zeek beschreef deze vorm van vasculitis voor het eerst bij patiënten, die met een paardeneiwit behandeld waren. Daartegen kwam hun afweersysteem in het geweer en dat startte de vasculitis. Maar ook typische allergische reacties, bijvoorbeeld op medicamenten zoals antibiotica, zijn mogelijke oorzaken. Andere bekende oorzaken zijn infecties door bacteriën en virussen.Paarden-eiwit, kippe-eiwit, vasculitis, hypothyroidisme.

Autisme? ADHD? Dyslexie? PDD NOS?

Ja. Wie dieper zoekt, ziet de hypothese bevestigd:

Als vaccins zorgen voor hypothyroidisme bij zwangeren of aanstaande moeders, dan kan dit tot gevolg hebben dat een embryo minder schildklierhormoon krijgt, waardoor de aanmaak en groei van de hersenen gevaar loopt.

Effects of TH (schildklierhormoon) Deficiency (tekort) on Brain Function

(University of Minnesota)


In the Developing Neonatal Brain (embryo)


– Permanent deficits in intellectual development-a disorder of the
high association areas
of the neocortex
– Abnormal gait (gang) and stance (houding) associated with lesions in the basal ganglia and cerebellum
– Animal models of congenital hypothyroidism demonstrate
impairment in learning, decreased
adaptive behavior, and disruptions in working and reference memory


In the Adult Brain


– Clinical depression
– Neuropsychiatric effects - decreased attentiveness, memory impairment,
psychomotor slowing
– Hearing loss

 

 

In de figuur hierboven zien we dat bij een tekort aan schildklierhormoon de celwanden van de hersenen minder goed uitgroeien.

Als we bovenstaande onderzoeken, lijst van bijwerkingen en verbanden serieus nemen, en waarom zouden we dat bij honden en ratten wel, en bij mensen niet doen?, dan zou in elk geval intramusculair vaccineren van zwangeren of zij die het willen worden, moeten worden afgeraden. En zeker niet 2 x, en zeker niet met adjuvans, waar geen enkel onderzoek tegenover staat.

De vraag is dan ook of de

Gezondheidsraad nog wel langer

zo mag heten: